Gedragsveranderingsmodel (Balm)

Gedrag is moeilijk te veranderen. Wanneer medewerkers eenmaal vastgeroest zijn in de manier waarop ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren, kost het erg veel moeite om het anders te doen. Een veranderproces vraagt geduld, kennis van gedrag en flexibiliteit van zowel diegene die zijn gedrag wil veranderen als dat van zijn omgeving.

Balm

 

Marcel Balm beschrijft in zes stappen het proces van gedragsverandering wat mensen doorlopen.

  1. Openstaan: Wanneer een medewerker niet openstaat voor verandering is hij of zij niet in staat om zijn of haar gedrag te veranderen. Openstaan voor nieuwe werkwijzen en nieuwe ideeën is de eerste stap in het veranderproces.
  2. Begrijpen: Medewerkers moeten inzien en begrijpen wat het nieuwe gedrag inhoudt. Wanneer medewerkers zelf kunnen omschrijven wat het gewenste gedrag is en welke voordelen dat voor hun en voor de organisatie kan bieden kan de verandering tot stand komen.
  3. Willen: Verandering in gedrag kan pas echt doorgevoerd worden wanneer een medewerker echt wil veranderen. De voordelen van het nieuwe gedrag wegen dan zwaarder dan de nadelen.
  4. Kunnen: Een medewerker moet ook de verandering aankunnen. Door kennis te hebben van de wijze waarop het nieuwe gedrag kan worden volgehouden, lukt het beter om niet in oude gewoontes terug te vallen.
  5. Doen: In deze fase wordt de verandering echt doorgevoerd. Onvoorziene problemen en tegenslagen moeten overwonnen worden.
  6. Volhouden: Het nieuwe, aangepaste gedrag moet een tweede natuur worden en in het patroon worden verweven. Alleen door positieve resultaten en volledige support door de omgeving kan men volhouden (Mulder, 2013).

 

Met de zes stappen worden mensen in kaart gebracht. De stappen kunnen voor iedereen anders zijn. Echter doorloopt iedereen (ongemerkt) deze stappen. Gedrag zelf is moeilijk te veranderen. Bewustwording helpt mee aan de verandering op zich. Iedereen moet zich uiteindelijk inzetten voor het resultaat.

Klik hier voor een voorbeeld van het model